Podrobnosti o Průkazu energetické náročnosti a zákon, podle kterého je jeho povinnost najdete na www.e-c.cz

Průkaz energetické náročnosti

Od 1. ledna 2013 platí nový zákon 318/2012 Sb., který upravuje stávající Zákon o hospodaření energií. Protože jde sice o paragrafové znění, ovšem pozměňovací zákon k předchozím, pokusili jsme se zpracovat plné znění, ovšem bez záruky. To je možné si stáhnout na našem webu v sekci ke stažení. Nyní pouze stručný výpis informací ze zákona, které se týkají tohoto dokumentu a také novinky o kontrole kotlů a klimatizací. Přibližný vzhled Průkazu je na obrázku. Průkaz energetické náročnosti platí 10 let a je nutný:
 1. při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov
 2. u budov užívaných orgánem veřejné moci (OÚ, školy, nemocnice, policejní služebny…)
  • nad 500 m2 od 1.7. 2013
  • nad 250 m2 od 1.7. 2015
 3. u obytných a administrativních budov s plochou
  • nad 1 500 m2 od 1.1. 2015
  • nad 1 000 m2 od 1.1. 2017
  • do 1 000 m2 od 1.1. 2019
 4. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy nebo jednotky (přechodně lze při prodeji jednotky toto nahradit fakturami za energie za poslední 3 roky provozu)
 5. při pronájmu budovy
 6. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy nebo jednotky
 7. při jednání o koupi nebo pronájmu a v inzerátech na koupi a pronájem
Pozn.: Plochou se rozumí celková energeticky vztažná plocha, což je součet podlahových ploch jednotlivých podlaží počítaných z vnějších rozměrů budovy.

Kontrola kotlů a klimatizace:

 • majitel nebo provozovatel kotle o výkonu nad 20 kW (mimo samostatně topené byty a rodinné domy) si musí nechat provést kontrolu účinnosti kotle
 • majitel nebo provozovatel klimatizace o příkonu nad 12 kW si musí nechat provést kontrolu účinnosti klimatizace (nevztahuje se na technologické části)
Upozornění: Za nesplnění zákona může být uležena pokuta dle konkrétního přestupku 50 000 až 100 000 Kč.


Vaše dotazy:

Zodpovězené dotazy:
Dotaz:
Stavební úřad ode mě požaduje ke stavebnímu povolení energetický štítek. Má na to právo? Kdo jej má zpracovat?
Odpoved:
Energetický štítek je jedna z možností, jak prokázat splnění jednoho z deseti požadavků ČSN 73 0540-2. Splnění této normy musí garantovat projektant, proto i on jej musí zpracovat. Úředník...