Otázky a odpovědi:


Otázka:

Stavební úřad ode mě požaduje ke stavebnímu povolení energetický štítek. Má na to právo? Kdo jej má zpracovat?

Odpověď:

Energetický štítek je jedna z možností, jak prokázat splnění jednoho z deseti požadavků ČSN 73 0540-2. Splnění této normy musí garantovat projektant, proto i on jej musí zpracovat. Úředník na Stavebním úřadě pravděpodobně vychází z vyhlášky o dokumentaci staveb, kde se v příloze 1 říká, že součástí projektové dokumentace je i část D, která mimo jiné obsahuje Průkaz energetické náročnosti budovy. Tento průkaz zatím není nikdo oprávněn zpracovávat, neboť žádné osoby nebyl přezkoušeny a zapsány do zvláštního seznamu na ministerstvu průmyslu a obchodu. Proto existuje i pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, že do 31.12. 2008 nemají stavební úřady požadovat tento doklad. Jiné to bude po tomto datu, kdy ke stavebnímu povolení bude tento průkaz povinný.

Ing. Roman Šubrt, energetický auditor, autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby a v oboru energetické auditorství.